16 ene. 2016

CERTAMEN LITERARI CRYPTSHOW FESTIVAL/MALES HERBES 2016: ECOFUTURISME


1. Poden participar tots els autors amb una única obra original i inèdita, en llengua catalana.

2. El relat versarà sobre l'ecofuturisme. Els textos han de tenir una extensió d'entre 10 i 15 fulls a doble espai i en lletra Times New Roman, cos 12.

3. L'editorial Males Herbes publicarà els millors relats en un llibre que inclourà també obres de diversos autors convidats a participar en aquesta antologia. Tots els seleccionats rebran un exemplar del llibre i una entrada per al Cryptshow Festival 2016.

4. Es constituirà un jurat integrat per professionals vinculats a la literatura i els gèneres fantàstics que farà una selecció de les obres rebudes. La decisió del jurat es farà pública el dia de Sant Jordi, el proper 23 d’abril.

5. Les obres s'han d'enviar abans del dia 1 març 2016 a: obra@cryptshow.com. En el títol del missatge ha de figurar: CERTAMEN CRYPTSHOW MALES HERBES 2016. S'hauran d'enviar dos arxius adjunts nomenats segons el següent exemple: titoldelobra.doc i titoldelobraPLICA.doc. El primer document contindrà l'obra, en format .doc. El segon document contindrà la plica, és a dir: títol, nom i cognoms de l'autor, data de naixement, adreça postal completa, adreça de correu electrònic i número de telèfon, així com un text en el qual l'autor es comprometi a acceptar les bases del certamen.

6. Mitjançant la seva participació, tots els autors manifesten que l'obra és de la seva autoria i que els drets d'edició i/o reproducció d'aquesta no estan cedits a tercers. Així mateix, autoritzen a Cryptshow Festival i Males Herbes a publicar la seva obra i a utilitzar-la per a fins promocionals. La participació en aquest certamen implica l'acceptació sense reserves d'aquestes bases. Tota responsabilitat derivada de l'incompliment d'aquest punt recau directament sobre l'autor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario